Hội thi: Sân khấu hóa tuyên truyền công tác dân số và Phát triển trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2023

Hội thi: Sân khấu hóa tuyên truyền công tác dân số và Phát triển trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2023

Lượt xem:

Tối ngày 22/9, tại Nhà văn hóa thôn Làng Teng, xã Ba Thành. Đoàn trung tâm GDNN – GDTX Ba Tơ tham gia Hội thi Sân khấu hóa tuyên truyền công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2023. Tham gia hội thi, với nội dung sân khấu hóa tuyên truyền công tác Dân số và Phát triển trong tình hình mới theo... ...