TRUNG TÂM GDNN -GDTX HUYỆN BA TƠ

  • Điện thoại: 0255 3863247
  • Email: ttgdtxhndnbato@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Hẻm 06/1, Đường 3/2, Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi